Επιλογή Σελίδας

Μεθοδολογία

Μετά από 15 χρόνια έρευνας πάνω στην επικοινωνιακή μυρωδιά η Scent Aroma σε κάθε έργο έχει μονοσήμαντη εξέλιξη την επιτυχία και εστιάζει σε τρία διαδοχικά επίπεδα μελέτης, φροντίδας και εφαρμογής.

Η Ανάγκη

Ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου ανάλογα με της συνθήκες του περιβάλλοντος εφαρμογής, της ανάγκες του πελάτη, των προϊόντων και των συνηθειών της αγοράς καθώς και του κοινού στόχου σας.

 

Σχεδιασμός

Η ανάθεση του έργου μας, σχεδιάζεται εξολοκλήρου από την αρχή μελετώντας με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, εξασφαλίζοντας tailor made λύσεις, που στοχεύουν το μήνυμα  που θέλει να περάσει ο πελάτης μας.

 

Υλοποίηση

Υλοποίηση με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους αρωματοποϊίας και καινοτόμες συσκευές εφαρμογής παρέχουν σε εσάς μια αποτελεσματικές ενέργειες marketing και δυνατότητα παραγωγής private label προϊόντων, με το unique scent identity του πελάτη σας.