Επιλογή Σελίδας

Cherry & Almond Aromatherapy Aromatic Oil

Κωδικός προϊόντος: 1200/15Cherry&Almond Κατηγορία:

3.20 ( Τιμή με ΦΠΑ : 3.97 )

Ultra-concentrated aromatherapy aromatic oil for perfume diffusers and essential oil burners
Superconcentrated Perfume oil: Cherry & Almond

Features: It is a combination of oils that gives the feeling of a pleasant fruity aroma in your room. Contains aroma of cherry blossoms, sandalwood, almond and pear.

Aroma intensity: intensity5

Content: 5ml

Origin: EU

* To use perfume burners or diffusers, place 2 to 3 drops per 100ml of water.

* Aromatic Oils contain a percentage of pure essential oil and synthetic oil and are for the sole use of aromatics in burners or diffusers or for use in soaps, candles, cosmetics.

Fragrances and scents can have a positive effect on our psyche, mood and create an atmosphere of balance, warmth and serenity. A place that smells beautiful is a place that welcomes us, calms us down, makes us feel good, and helps us release positive emotions.

Flavor and refresh the atmosphere of your home or business by dropping a few drops of aromatic oils into a special oil burner. Choose from 53 different fragrances to suit your temperament or occasion. Relax with lavender, refresh with jasmine, highlight with orange and make your home a haven for you and your loved ones.