Επιλογή Σελίδας

Essential Air Mist Essential Air Fragrance Oils Diffuser – Ultrasonic

Κωδικός προϊόντος: 1299 Κατηγορίες: , ,

8.908.91

Essential Air Mist – Ultrasonic

ScentAroma® – Essential Air Mist®:

Room Fragrance Essential Oils Diffuser for aromatherapy.
It offers the best diffusion technology !!
Use for perfuming small spaces (rooms, kitchens, bathrooms, cabins, buses, etc.)

It was designed to flavor small spaces up to 30m² in the most natural way.
Available in black with the first fragrance gift
Adjusting the device appropriately according to our mood, (light intensity *), (moderate intensity **), (strong intensity ***) we have the right result in our space.

Characteristics:
* Color: Black
* Input voltage: 2V
* Power: Battery 3-1.5V
* Housing: Durable Plastic
* Intended spaces: 30m² or 90m³ (2.50m ceiling height)
* Perfume content: 30ml
* Essence consumption: 0.4 ml / h
• Place the Air Essential Mist mist in the center of the room or on an desk

Watch the video for more information:

Choose the fragrance you prefer: